Ar ekskursiju rīkošanu saistītu jautājumu gadījumā griezties savā tūrisma aģentūrā vai sanatorijā «Jantarnij Bereg» pa tālr. 677 36 500, 677 35 950, e-mail: info@sovietparty.lv

Adrese: Jūrmala, Zvīņu iela 2, LV-2021
Tālr. 677 36 500
Web: www.sanatorij.lv
 
Uzmanību! Objekta apmeklējums ir iespējams tikai ar iepriekšējo pieteikšanos!

Rekvizīti norēķiniem:

Sanatorija “Jantarnij Bereg”
Jūrmala, Zvīņu iela 2
Reģ. Nr. LV 40003009618
SEB banka  
N/r LV 55 UNLA 0010 0003 6070 3
Kods: UNLALV 2X